Συντονιστής προγράμματος

Το Κέντρο Διοτίμα είναι μια γυναικεία μη κερδοσκοπική οργάνωση με πολυετή εμπειρία στο πεδίο. Ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία μιας διεπιστημονικής ομάδας γυναικών. Όραμα του οργανισμού είναι η καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων και αποστολή μας η υπεράσπιση των έμφυλων δικαιωμάτων και η ενδυνάμωση γυναικών και θηλυκοτήτων, που το έχουν ανάγκη. Πυρήνας της δράσης της ΔΙΟΤΙΜΑ είναι η παροχή υποστήριξης σε επιζώσες έμφυλης βίας, μέσω εξειδικευμένης νομικής και ψυχοκοινωνικής βοήθειας. Παράλληλα πραγματοποιεί έρευνες και επιμορφώσεις γύρω από θέματα φύλου και έμφυλης βίας. Υλοποιεί εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Παρεμβαίνει με δράσεις συνηγορίας δίνοντας φωνή σε αποκλεισμένες ομάδες γυναικών. Από το 2016 η δράση της Διοτίμα έχει επεκταθεί στην υποστήριξη γυναικών, ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, ανδρών – θυμάτων έμφυλης βίας και βασανιστηρίων, από τον προσφυγικό πληθυσμό.

Εταίροι

Το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών έχει μία ενεργή παρουσία στη διδασκαλία και έρευνα της επικοινωνίας, σε σχέση με την πολιτική, την ψυχολογία, τα ΜΜΕ, ηλεκτρονικά και άλλα. Μέσω των φοιτητών και των διδασκόντων και ερευνητών του, κατέχει έναν κεντρικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία και τον ελληνικό πολιτισμό. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το παλαιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας, και το δεύτερο σε μέγεθος. Είναι δημόσιο ίδρυμα, με πάνω από 200 μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ χειρίζεται μεγάλο αριθμό ερευνητικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων, που υποστηρίζονται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η ΑMKE Genderhood από το 2017 προάγει την έμφυλη ισότητα και την πρόληψη των έμφυλων στερεοτύπων και έμφυλης βίας. Είναι η πρώτη οργάνωση στην Ελλάδα με εξειδίκευση σε θέματα έμφυλης ισότητας για το παιδί. Έχοντας ως πυρήνα το παιδί, προσεγγίζει ολιστικά και όλους τους ανθρώπους γύρω από αυτό, κυρίως γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και ενήλικες που προσβλέπουν στην ελεύθερη έκφραση όλων των φύλων. To Genderhood υπερασπιίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της ενεργού μάθησης και των πρακτικών τέχνης. Όραμά του αποτελεί ένας κόσμος με ελεύθερη έκφραση των φύλων και αποστολή του είναι η ενδυνάμωση κοινοτήτων όλων των ηλικιών, ώστε ανεξάρτητα να συνδιαμορφώσουν έναν κόσμο έμφυλης ισότητας. Ο οργανισμός σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινωνικοπολιτιστικές δράσεις και δημιουργικά εργαστήρια που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες όλων των ηλικιών.

Η ΑMKE Genderhood από το 2017 προάγει την έμφυλη ισότητα και την πρόληψη των έμφυλων στερεοτύπων και έμφυλης βίας. Είναι η πρώτη οργάνωση στην Ελλάδα με εξειδίκευση σε θέματα έμφυλης ισότητας για το παιδί. Έχοντας ως πυρήνα το παιδί, προσεγγίζει ολιστικά και όλους τους ανθρώπους γύρω από αυτό, κυρίως γονείς και εκπαιδευτικούς, αλλά και ενήλικες που προσβλέπουν στην ελεύθερη έκφραση όλων των φύλων. To Genderhood υπερασπιίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω της ενεργού μάθησης και των πρακτικών τέχνης. Όραμά του αποτελεί ένας κόσμος με ελεύθερη έκφραση των φύλων και αποστολή του είναι η ενδυνάμωση κοινοτήτων όλων των ηλικιών, ώστε ανεξάρτητα να συνδιαμορφώσουν έναν κόσμο έμφυλης ισότητας. Ο οργανισμός σχεδιάζει εκπαιδευτικά προγράμματα, κοινωνικοπολιτιστικές δράσεις και δημιουργικά εργαστήρια που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες όλων των ηλικιών.