Νέα

PRESS Έκθεση για τη Νομοθεσία και τις Πολιτικές που αφορούν τη Διαδικτυακή/ Τεχνολογικά υποβοηθούμενη Έμφυλη Βία

Continue Reading Continue Reading

PRESS Έκθεση για τη Νομοθεσία και τις Πολιτικές που αφορούν τη Διαδικτυακή/ Τεχνολογικά υποβοηθούμενη Έμφυλη Βία Read More »

Έναρξη προγράμματος “PRESS” για τη σεξουαλική (διαδικτυακή) παρενόχληση και βία

Ένα χρόνο μετά το ελληνικό #metoo και τις αυξανόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας, ξεκινά το νέο πρόγραμμα “PRESS: Πρόληψη – Απόκριση – Υποστήριξη νεαρών επιζωσών σεξουαλικής (διαδικτυακής) παρενόχλησης και βίας”,

Έναρξη προγράμματος “PRESS” για τη σεξουαλική (διαδικτυακή) παρενόχληση και βία Read More »