Έναρξη προγράμματος “PRESS” για τη σεξουαλική (διαδικτυακή) παρενόχληση και βία

Ένα χρόνο μετά το ελληνικό #metoo και τις αυξανόμενες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας, ξεκινά το νέο πρόγραμμα “PRESS: Πρόληψη – Απόκριση – Υποστήριξη νεαρών επιζωσών σεξουαλικής (διαδικτυακής) παρενόχλησης και βίας”, με στόχο να ανταποκριθούμε στις αυξανόμενες ανάγκες υποστήριξης επιζώντων ατόμων, αυτών των  μορφών έμφυλης βίας.

Το έργο είναι διετές (Φεβρουάριος 2022 – Ιανουάριος 2024) και υλοποιείται με συντονιστή φορέα το Κέντρο Διοτίμα και εταίρους το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ και το Genderhood, σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη και τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ). Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του CERV Project Grants με τη χρηματοδότηση της ΕΕ.

Βασικός πυλώνας του προγράμματος είναι η λειτουργία πιλοτικού, ολιστικού κέντρου υποστήριξης γυναικών, νεαρών κοριτσιών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων (άνω των 16 ετών), που βρίσκονται σε κίνδυνο ή βιώνουν σεξουαλική (διαδικτυακή) παρενόχληση και βία. Το κέντρο θα λειτουργήσει στην Αθήνα και θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και νομική/συμβουλευτική βοήθεια στα επιζώντα άτομα. Παράλληλα θα διεξάγει ομαδικές δραστηριότητες για νεαρά ενήλικα άτομα και άτομα εφηβικής ηλικίας (16-17 ετών), με στόχο την ενδυνάμωση και την ευαισθητοποίηση.

Μεγάλο βάρος θα δοθεί σε δράσεις πρόληψης της σεξουαλικής (διαδικτυακής) παρενόχλησης και βίας. Θα πραγματοποιηθούν επιμορφώσεις επαγγελματιών στα ΜΜΕ, συνδράμοντας στην αύξηση των καταγγελιών, την άμβλυνση του φαινομένου επίρριψης ευθυνών στα θύματα (victim blaming) και την προώθηση μιας κουλτούρας συναίνεσης.

Με δεδομένο ότι η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής (διαδικτυακής) παρενόχλησης και βίας, θα σχεδιαστούν δύο ψηφιακές καμπάνιες ενημέρωσης. Μάλιστα η μία θα απευθύνεται στις νέες και στους νέους και θα αφορά ζητήματα συναίνεσης, σεβασμού, σωματικών ορίων.

Τέλος στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται:

  • Επιμορφωτικά σεμινάρια επαγγελματιών, σπουδαστών και σπουδαστριών (κοινωνικών λειτουργών, εκπαιδευτικών, δικηγόρων, επαγγελματιών ψυχικής υγείας) για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους στην υποστήριξη ατόμων που έχουν βιώσει αυτές τις μορφές έμφυλης βίας
  • Ερευνητικές δράσεις: δευτερογενής έρευνα για τη σεξουαλική (διαδικτυακή) παρενόχληση και βία, με προτάσεις για τη λήψη μέτρων και εκπόνηση Οδηγού Καλών Πρακτικών με επίκεντρο τη συναίνεση
  • Δράσεις συνηγορίας: προτάσεις για την ένταξη της διάστασης του φύλου στην ειδησεογραφία, διοργάνωση στρογγυλής τράπεζας με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και νέων ατόμων.